Oferta

Proponujemy Państwu profesjonalną rehabilitację z zastosowaniem najnowszych i najskuteczniejszych metod fizjoterapeutycznych (NDT Bobath dla dzieci i dorosłych, Terapia Manualna, PNF) pozwalających na szybki powrót do sprawności.


Każdy z Państwa jest traktowany indywidualnie, a dobór metod pracy jest uzależniony od problemu. W ofercie mamy również masaże lecznicze, relaksacyjne, sportowe oraz drenaż limfatyczny. Oferujemy pomoc zarówno w leczeniu dzieci jak i dorosłych cierpiących z powodu schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych.


Leczymy dzieci oraz niemowlęta:
  »  Z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
  »  Z obniżonym napięciem mięśniowym
  »  Z asymetrią ułożeniową
  »  Z kręczem szyji
  »  Z zaburzeniem koordynacji psychoruchowej
  »  Przedwcześnie urodzone
  »  Z zespołami genetycznymi
  »  MPD (tetraplegia, hemiplegia, diplegia, atetoza, ataksja, wiotkość)


U dorosłych leczymy schorzenia neurologiczne:
  »  Stan po udarze mózgu
  »  Stwardnienie rozsiane
  »  Stwardnienie zanikowe boczne
  »  Choroba Parkinsona
  »  Ataksje oraz zespoły móżdżkowe
  »  Porażenie nerwu twarzowego
  »  Polineuropatie
  »  Nerwobóle
  »  Stan po urazie rdzenia kręgowego
  »  Porażenia obwodowe
  »  MPD


Leczymy schorzenia ortopedyczne:
  »  Schorzenia oraz bóle kręgosłupa odcinków: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
  »  Bóle oraz zawroty głowy
  »  Zespoły bólowe barku
  »  Zamrożony bark
  »  Cieśń nadgarstka
  »  Stany po zwichnięciach, złamaniach, skręceniach
  »  Stany po unieruchomieniu kończyn
  »  Łokieć tenisisty, golfisty
  »  Dyskopatie
  »  Skoliozy
  »  Stan po operacji stawu kolanowego
  »  Usprawnianie po wstawieniu endoprotez
  »  Bóle przeciążeniowe