Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia:

  » 2015 - Kurs OMT moduł V Terapia Wisceralna
  » 2015 - Kurs OMT modu VI Neurodynamika wg koncepcji Michael'a Shaclock'a
  » 2014 - Kurs OMT, Moduł I Wprowadzenie do specyficznej filozofii leczenia
  » 2014 - Kurs OMT, Moduł II Manipulacje kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
  » 2014 - Kurs OMT, Moduł III Manipulacje osteopatyczne
  » 2014 - Kurs OMT, Moduł IV Maitland
  »  2014 – NDT Bobath dla dzieci
  »  2013 – Kurs Manipulacji
  »  2012 – NDT Bobath dla dorosłych – Kraków REHA+
  »  2012 – Międzynarodowy kurs koncepcji PNF (poziom 5) dający tytuł międzynarodowego terapeuty PNF, Grecja, Ateny
  »  2011 – Kurs kliniczny koncepcji PNF zakończony egzaminem (poziom 4 – Neurologia)
  »  2010 - Kurs rozszerzony koncepcji PNF zakończony egzaminem (poziom 3A) – Kraków REHA +
  »  2009 - Kurs podstawowy koncepcji PNF ( poziom 2) – Kraków REHA+
  »  W trakcie – Kurs terapii manualnej szkoły niemieckiej (moduł MFT trening stabilizacji mięśni)
  »  2011 -Kurs terapii manualnej szkoły niemieckiej (moduł OW III cieśnie, staw skroniowo żuchwowy, rozwiązywanie problemów klinicznych)
  »  2011 – Kurs terapii manualnej szkoły niemieckiej (moduł UW II – Kręgosłup Th i kończyna dolna) – Kraków REHA+
  »  2010 – Kurs terapii manualnej szkoły niemieckiej (moduł UW I – Kręgosłup L-S i kończyna dolna) – Kraków REHA+
  »  2010 - Kurs terapii manualnej szkoły niemieckiej (moduł OW2 – kręgosłup szyjny i kończyna górna) – Kraków REHA+
  »  2009 - Kurs terapii manualnej szkoły niemieckiej (moduł OW1 – kręgosłup szyjny i kończyna górna) – Kraków REHA+
  »  2009 - Kurs pierwszej pomocy

Konferencje:

  »  Maj 2008 – VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt. „Ruch jako lek”. Wpływ redukcji ilości odczytów na rzetelność pomiarów miotonometrycznych.
  »  Kwiecień 2008 – Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych Ocena rzetelności pomiarów sztywności miotonometrycznej podczas utrzymania siły na 50% MVC.
  »  Wpływ redukcji odczytów na rzetelność pomiarów miotonometrycznych.